1
1

W programie znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze wyzwania komunikacji online. Poruszamy aspekty dotyczące jasności przekazu, budowania relacji, wywierania wpływu i optymalnego wykorzystywania technologii.

1
1

Pracownicy coraz częściej w trakcie spotkań wykorzystują jakąś formę prezentacji. Na poziomie managerskim to jedno z podstawowych narzędzi pracy. Jak przygotować skuteczną prezentację? Jak ją przedstawić współpracownikom, uczestnikom, by było angażująco i konkretnie, osiągając jednocześnie zamierzony cel? Nie sztuką jest mówić cały dzień, sztuką jest stworzyć skuteczny przekaz trwający 10 minut.

1
1

To autorski program zbudowany na podstawie wieloletniej praktyki i badań najlepszych firm doradczych na świecie dotyczący oczekiwań wobec GLOBALNYCH LIDERÓW. Opiera się na 5 filarach: ZMIANA, ELASTYCZNOŚĆ I ZWINNOŚĆ, RELACJE, RÓŻNORODNOŚĆ, KOMUNIKACJA w działaniach strategicznych i operacyjnych. Akademia przygotowuje globalnych liderów do skutecznej pracy na stanowisku, na dwóch poziomach zaawansowania: FIRST TIME LEADER i SENIOR MANAGER.

1
1

Inwestycja w rozwój liderów i managerów to inwestycja w rozwój biznesu. Nie ma już organizacji, która miałaby wątpliwość, że rozwój powinien zaczynać się od poziomu zarządzającego. Jak odkryć w sobie lidera? Jak zrozumieć swoją rolę w przewodzeniu innym? Jakie modele przywództwa się sprawdzają? Jak zdefiniować własny styl leadershipu i określić jego mocne strony, na których warto go budować.

1
1

Emocje w pracy – jak nimi zarządzić? Emocje dużo mówią o atmosferze w pracy, o kondycji naszych pracowników i relacjach pomiędzy tzw. stakeholderami. Jak nazwać co się dzieje oraz czego nam i innym potrzeba? Jak wykorzystać wiedzę o emocjach naszych i innych do wspierania efektywnej współpracy? Jak radzić sobie z trudnymi reakcjami? Czy i jak można rozwijać inteligencję emocjonalną?

1
1

Nasz poziom odporności psychicznej ma wpływ na nasze samopoczucie, radzenie sobie ze stresem i sposób realizowania zadań w pracy. Tym samym przekłada się na naszą skuteczność. Podczas warsztatu uczestnicy badają swoją odporność psychiczną. Szukają zasobów, które pomogą im zwiększać poziom odporności, a tym samym lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w pracy.

1
1

Biznes odkrył, że siła tkwi w zespołach, a nie tylko w pojedynczych jednostkach. Jak budować efektywną współpracę zespołową? Jak wzmacniać ducha zespołu i więzi pomiędzy pracownikami, czy to we współpracy zdalnej, czy hybrydowej? Ten program pozwala zespołowi zainwestować czas w zbudowanie lub odbudowanie poczucia bycia jednym zespołem, gdzie wzajemne wsparcie i współodpowiedzialność przekładają się na realizowanie wspólnych celów. Program realizowany zarówno na sali szkoleniowej, online, jak i w formie outdoorowej. Wspólne wyjście, zadania team buildingowe, wypracowanie wspólnych zasad – to tylko niektóre elementy projektu.

1
1

Ogromna ilość danych, jaka codziennie do nas dociera, powoduje, że kompetencje związane z analizowaniem, priorytetyzowaniem i podejmowaniem decyzji stały się dla biznesu kluczowe. Ten program pokazuje narzędzia i sposoby porządkowania danych w sposób umożliwiający wybór najlepszego rozwiązania lub stworzenia przestrzeni do rozwiązania danego problemu.

1
1

Ciągła zmiana i niepewność to hasła mijających miesięcy. Takie środowisko pracy wymaga elastycznego podejścia i koncentracji na realizowaniu zadań priorytetowych w danym momencie. Podejście Agile’owe pokazuje, jak utrzymać efektywność, jednocześnie uelastyczniając podejście do procesu realizacji projektów. Bierze pod uwagę zmienne wymagania i ograniczone zasoby. W tym szkoleniu przedstawiamy zasady pracy w filozofii Agile. Przechodzimy od poszczególnych elementów, jakie można wykorzystywać w pracy, po pełny Agile’owy styl realizowania projektów.

1
1

Jeżeli chcesz wdrożyć Agile w swoim zespole albo masz już wdrożony styl pracy Agile, ale chcesz usprawnić ten proces – zapraszamy do przeprowadzenia badania zwinności zespołu. Badanie pozwoli odkryć, gdzie leży potencjał i gdzie można usprawnić proces.

1
1

Zmiana odmieniania przez wszystkie przypadki stała się już częścią naszej biznesowej rzeczywistości. Pomimo doświadczenia we wdrażaniu rozlicznych procesów zmian, pracownicy z każdą kolejną zmianą potrzebują wsparcia i poczucia bezpiecznego przechodzenia z punktu A do B. To szkolenie dostarcza praktycznych narzędzi, które ułatwiają przygotowanie się do wdrożenia zmian, komunikowania się w trakcie całego procesu zmian i wsparcia pracowników, szczególnie tych, dla których proces ten jest wyzwaniem.

1
1

Prowadzenie szkoleń online może być równie efektywne i interesujące dla uczestników, jak szkolenie na sali. Ważne tylko, by dobrze wykorzystać niesamowity potencjał narzędzi i metod dzielenia się wiedzą online. To program dla osób, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdalnie w grupie  i chcą to robić skutecznie oraz ciekawie. To zbiór praktycznych metod oraz narzędzi opracowywania i prowadzenia form zdalnych.

1
1

Ten program daje uczestnikom zestaw narzędzi z jakich każdy lider czy menedżer korzysta w związku z pełnioną rolą . Od delegowania zadań, przez monitorowanie i udzielanie informacji zwrotnej. Od określania roli i celów biznesowych do budowania zaangażowania i pracy nad rozwojem pracowników na stanowisku. Krok po kroku w ramach szkolenia, pracując na praktycznych przykładach, uczestnicy uczą się, jak zarządzać swoim zespołem.

1
1

Spotkania to podstawowe narzędzia komunikowania się w organizacji, przy ich pomocy jesteśmy w stanie zrealizować rozliczne cele od informacyjnych, strategicznych, kreatywnych, do integracyjnych. Ilość spotkań, w jakich uczestniczymy na co dzień, wymaga od nas umiejętności skupiania uwagi naszych uczestników i optymalnego wykorzystania cennego czasu. Jak zaprojektować dobre spotkanie? Jak moderować spotkanie, by stworzyć przestrzeń, w której każdy ma szansę i chce wziąć udział? Jak realizować cele? Wszystkie odpowiedzi w programie szkolenia.

1
1

Jak zorganizować pracę w systemie zdalnym? – już większość z nas wie, bo działa tak od ponad roku. Pojawiają się jednak wyzwania dotyczące usprawnienia komunikacji, reorganizacji spotkań, budowania relacji czy utrzymania zaangażowania pracowników. Wizja przejścia na system hybrydowy zrodzi kolejne pytania:  Jak budować współpracę zespołu będąc w biurze i zdalnie? Jak tworzyć przestrzeń, w której bez względu na rodzaj zaangażowania – na miejscu w biurze, czy zdalnie – każdy z pracowników będzie mógł skutecznie realizować wspólne cele biznesowe? Ten program szkolenia pokazuje, jak można organizować zarówno współpracę zespołu online, jak i hybrydowego z wykorzystaniem istniejących w organizacji narzędzi.

1
1

Biznes to ludzie. Żeby efektywnie się komunikować, dzielić wiedzą, motywować i osiągać cele biznesowe potrzebna jest dobra atmosfera w pracy. Pojawia się ona kiedy ludzie dobrze się ze sobą czują i potrafią budować satysfakcjonujące relacje zawodowe. Program dotyczy właśnie tego jak budować relacje biznesowe z ludźmi w zespole, z tzw. stakeholderami, z przełożonymi, i innymi. Koncentruje się na budowaniu autorytetu, wywieraniu wpływu i ważnych aspektach komunikacji budujących pozytywną relację. Pokazujemy jak budować partnerskie relacje w biznesie.