Zrealizowane projekty

W naszym centrum zawsze są ludzie i organizacje. Za sobą mamy już kilkaset projektów rozwojowych
dla dużych i międzynarodowych korporacji.